Kategorie: Statistiky - pálka

Zkratka: SAC

Název: sacrifice

Alternativní názvy a zkratky: SH - sacrifice hit

Český překlad: obětní ulejvka

Popis:
Pálkaři se připíše sacrifice, když (při méně než dvou autech) svojí obětní ulejvkou umožní běžci nebo běžcům posun o jednu metu vpřed a sám je vyautován na první metě, nebo by byl vyautován na první metě, pokud by se polař nedopustil erroru.