Kategorie: Statistiky - pálka

Zkratka: HBP

Název: hit by pitch

Alternativní názvy a zkratky:

Český překlad: trefení nadhozem

Popis:
Pálkař dostává metu zdarma, pokud byl trefen soupeřovým nadhozem do těla nebo části výstroje mimo pálky.